Dla firmy

Zainwestuj w swoje przedsiębiorstwo !

Znaczące podwyżki cen prądu na rynku są już pewne. Sami jesteśmy przedsiębiorcami i wiemy jak istotne jest ograniczanie kosztów stałych. Niezależnie od tego jaką prowadzisz działalność już dziś możesz zainwestować w odnawialne źródła energii i obniżyć rachunki za prąd.

Montaż na dachu, na ziemi lub wiacie. Razem wybierzemy odpowiedni rodzaj i rozmiar instalacji, tak aby Twoja firma zyskała na tym jak najwięcej.

PROducent + konSUMENT = PROSUMENT

Nadwyżki energii są magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną.

Wyprodukowana nadwyżka energii jest odbierana bez dodatkowych opłat od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Proporcje dla instalacji <10 kWp – 1 wyprodukowaną nadwyżkę oddajemy, a 0,8 odbieramy w razie potrzeby. Proporcje dla instalacji od 10kWp do 49,9 kWp – 1 oddajemy, 0,7 odbieramy.

Energia PLUS

Celem programu jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne, w szczególności zaś na czystość powietrza. Beneficjentami programu mogą być wszyscy przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy „Prawo przedsiębiorców”) prowadzący działalność gospodarczą.

Do zakwalifikowania się do programu inwestycji należy spełnić poniższe warunki:

  • przeciętne zużycie energii końcowej, w roku poprzedzającym wnioskowanie nie może wynosić mniej niż 2GWh/rok
  • złożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego
  • inwestycja musi wynikać z rekomendacji przeprowadzonego wcześniej audytu, a
  • planowana oszczędność energii nie może być mniejsza niż 5%.

Wsparcie inwestycji polega na zwrotnej pożyczce oraz bezzwrotnej dotacji.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym od 01.03.2019 do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

Okres kwalifikacji kosztów obejmuje inwestycje od 01.01.2015 do 31.12.2025 roku. Umowy będą podpisywane do 2023 roku, a środki będą wypłacane do 2025 roku.

Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe

W całym kraju są budynki mieszkalne z dachami, na których z powodzeniem można montować duże instalacje fotowoltaiczne.

W województwie wielkopolskim od tego roku z powodzeniem działa pilotażowy program „Słoneczny dach” uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To forma wsparcia mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy chcieliby zainwestować w panele fotowoltaiczne na dachach swoich bloków. Bezpośrednim beneficjentem wsparcia będą wspólnoty lub spółdzielnie, do których formalnie należą dachy i ściany zewnętrzne budynków, ale właściciele mieszkań skorzystają na niższych opłatach za energię elektryczną zużywaną na potrzeby części wspólnych – np. oświetlenia korytarzy, zasilania klimatyzacji, wind i bram garażowych, czy oświetlenia wokół budynków.

Jaki będzie limit mocy i kwoty pożyczki na panele PV?

Pożyczka jest planowana pod instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW,

Jaką część inwestycji będzie można sfinansować?

Pożyczką z WFOŚiGW będzie można sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ile będzie można zyskać na pożyczce?

Pożyczka przewiduje dwie części:
1) instalacje fotowoltaiki (lub innego źródła OZE), na co przeznaczonych będzie 80 mln zł, z czego NFOŚiGW, po zakończeniu spłaty pożyczki, umorzy 10 proc. kwoty pożyczki oraz
2) poprawę efektywności energetycznej budynku, na co przeznaczonych zostanie 20 mln zł, a WFOŚiGW po spłaceniu tej części umorzy beneficjentom 15 proc. wartości pożyczki. Z obu części będzie można skorzystać łącznie lub osobno.

Kto będzie mógł otrzymać preferencyjne pożyczki na fotowoltaikę?

Z dotowanych kredytów będą mogły skorzystać wyłącznie spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Kiedy ruszy program?

Wnioski do programu będzie można składać od 1 marca do wyczerpania alokacji.