Dla domu

MÓJ PRĄD III NABÓR - 01/07/2021 DO 22/12/2021 LUB WYCZERPANIA ALOKACJI

Dla kogo?

 •  Program jest skierowany do osób fizycznych na potrzeby   własne
 •  Programem są objęte instalacje od 2 kWp do 10kWp
 •  Nie może to być rozbudowa istniejącej już instalacji
 •  Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem

Co zyskasz?

 • Zwrot do 50% kosztów instalacji, nie więcej niż 3 000 zł na jedno gospodarstwo domowe
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT
 • Koszty, które nie zostały pokryte dotacją możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna)

Lokalna dotacja dla inwestycji na terenie m.st. Warszawy na wykorzystanie źródeł odnawialnych

Dla kogo?

 • Wnioski składamy od 01/09/2021 do 31/03/2022 r. na projekty instalacji realizowanych w roku 2022.
 • Program jest skierowany do osób fizycznych na potrzeby własne oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych na zasilanie "części wspólnych" w budynkach wielomieszkaniowych.
 • Dotacje udzielane będą tylko na realizację inwestycji w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy

Co zyskasz?

 • Jest to 1500 zł/kW dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów  publicznych.
 • Można otrzymać zwrot nawet do 15 000 PLN.
 • Koszty, które nie zostały pokryte dotacją możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna)