Dla rolnika

Agroenergia

Program AgroEnergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skierowany do rolników indywidualnych oraz przedsiębiorcy działający w branży rolniczej. Jego głównym założeniem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jaki powodują działania z zakresu rolnictwa.

Dofinansowanie z  programu Agroenergia dotyczy nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej z uwzględnieniem instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne oraz siłownie wiatrowe.

Specyfikacja programu:

Najważniejsze warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie z zmodyfikowanego programu Agroenergia:

  • przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji;
  • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji programu Agroenergia można było ubiegać się o dotację bezzwrotną nawet do 40% kosztów kwalifikowanych.

Jak widzimy na poniższej tabeli w najnowszej zmodyfikowanej edycji Agroenergia można ubiegać się maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych i to przy założeniu, że moc zainstalowana urządzenia OZE nie przekroczy 30 kWp. Jest więc na razie mniej środków finansowych do podziału na większe inwestycje OZE w gospodarstwach rolnych.

Warto dodać, że przy instalacjach hybrydowych, czyli dla przedsięwzięć łączących np. instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła lub elektrownię wiatrową wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2020 r. do 31.12.2025r.

WAŻNE :

  • Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.
  • Udział w programie AgroEnergia wyklucza możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, jak np. z programu Mój Prąd.

Ulga w podatku rolnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik ma możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej na instalację fotowoltaiczną. Na podstawie art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617 – podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na obiekty środowiskowe. Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

  • Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat.
  • Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.
  • Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja.
  • Z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.